Wat zijn de tarieven voor Beschermingsbewind?
De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren. De tarieven worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd.

 

Wie betaalt?
De kosten voor bewindvoering zijn in principe voor eigen rekening. Echter, bij een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau) bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoedt de gemeente de kosten voor beschermingsbewind.