Wat houdt het in? 

Soms zijn volwassenen (tijdelijk of blijvend) niet in staat om hun eigen financiële belangen goed te behartigen. Oorzaken hiervan kunnen van psycho-sociale of lichamelijke aard zijn (ouderdom, dementie, verslaving,  een verstandelijke beperking, een psychische stoornis, enz.).
Om te voorkomen dat anderen misbruik van die situatie kunnen maken, is het wettelijk mogelijk om (een deel van) de goederen van mensen onder bewind te stellen.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is vaak lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands financiën te beheren. Wanneer een familielid of begeleider de taak van beheerder/bewindvoerder op zich neemt, kan dit de onderlinge relatie behoorlijk verstoren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Het kiezen voor een professionele bewindvoerder biedt dan uitkomst.

Wat doet de bewindvoerder voor u?

Tot de normale werkzaamheden van de bewindvoerder behoren:

 • het regelen van de financiële huishouding
 • belastingaangifte box 1
 • het aanvragen van zorg- en woontoeslag
 • het aanvragen van uitkeringen
 • kwijtschelding verzoeken van heffingen
 • afsluiten van verzekeringen
 • de doorbetaling van de vaste lasten
 • de behandeling/doorzending van de post
 • regelmatig contact met de cliënt, op afgesproken tijden
 • eventueel toeleiding naar schuldhulpverlening
 • rekening en verantwoording, maandelijks aan de cliënt, jaarlijks aan de kantonrechter