Humaan Bewind behartigt op professionele wijze de financiële belangen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen.

Ons doel is een financiële toekomst die door onze clienten met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Wij streven ernaar dit op een heldere, adequate en transparante wijze te doen, met respect voor de cliënt en met de menselijke maat.  De eigenaar van Humaan Bewind is Pieter van Mensch. Na zijn studie Bedrijfseconomie vervulde hij de afgelopen 25 jaar diverse managementfuncties binnen de automatisering en zorg. In 2017 heeft hij de post-hbo opleiding Beschermingsbewindvoerder aan de Hogeschool van Utrecht gevolgd. Hij zet zijn jarenlange bedrijfsmatige- en praktische ervaring binnen het sociale domein en zijn passie om "financien te regelen" graag voor u in.

“Naast mijn werk deed ik al vele jaren vrijwillerswerk op het vlak van thuisadministratie en financiele ondersteuning bij Humanitas en Versa welzijn. De diversiteit van de hulpvraag fascineert mij. Varierend van grote schuldendossiers tot vermogensproblematiek. Het behartigen van de financiele belangen van mensen, jong en oud, die (tijdelijk) het overzicht kwijt zijn geeft mij zoveel voldoening dat ik heb besloten, na ruim 25 jaar werkervaring, te kiezen voor het vak van Bewindvoerder. Humaan Bewind geeft mij de vrijheid om op eigen professionele wijze invulling te kunnen geven aan de uitoefening van het vak, binnen de wettelijke kaders en onder de controle van de rechter, maar altijd met de menselijke maat."